click to enable zoom
Kaart laden
Niets gevonden... probeer het opnieuw met andere zoekwaarden.
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain Mijn locatie d Terug Volgende
Woningen zoeken
UItgebreide zoekopties
Wij vonden 0 resultaten. Wil je het resultaat bekijken?
Woningen zoeken
UItgebreide zoekopties
wij vonden 0 results
Jouw zoekresultaat

Privacy Policy

Privacy statement

Uw privacy is belangrijk, voor u en voor ons. Wij leggen daarom graag uit waarom en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Eerlijkheid en openheid zijn voor ons belangrijke waarden. Zo willen we graag met onze relaties een duurzame vertrouwensband opbouwen. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en uw keuzes respecteren en beschermen. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Uw informatie moet bij ons veilig zijn, en daar doen we alles aan. Al onze medewerkers zijn gebonden aan strenge privacy-regels en worden daarop voortdurend gecontroleerd. We delen uw gegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een huur- of koopovereenkomst. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Evenmin sturen we u marketingberichten, tenzij u ons hierom heeft gevraagd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wij willen graag dat u precies weet hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook dat deze up-to-date zijn. Het staat u daarom vrij uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verbeteren. Natuurlijk kunt u ons ook laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken. Omdat de gegevens van u zijn, kunt u ons ook vragen om deze aan u over te dragen.

Bij de uitvoering van de overeenkomst werken wij uiteraard samen met partners, zoals verhuurders, huiseigenaren, beheerders en serviceproviders. Wij werken uitsluitend met betrouwbare partners die ook hoge privacy-normen hanteren zoals wij. Deze partners krijgen uw persoonsgegevens alleen als dat echt nodig is en onder strikte privacy-voorwaarden. We willen dat uw persoonsgegevens daar even veilig zijn als bij ons.

De manier waarop HderH met uw gegevens omgaat, is volgens de nieuwe Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken wij deze in overeenstemming met dit Privacy Statement. Uit de navolgende vragen en antwoorden blijkt in detail waaruit uw persoonsgegevens bestaan en hoe we deze gebruiken, verwerken en beveiligen.

Voor algemene vragen of klachten in verband met dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail: ron@huisderhuizen.nl Hij zal u om veiligheidsredenen vragen om een identiteitsbewijs voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze?
 3. Waar slaan wij uw gegevens op?
 4. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 5. Wat zijn uw privacy-rechten?
 6. Wijzigingen
 7. Bijlage 1: Categorieën van persoonsgegevens
 8. Disclaimer
 9. Hyperlinks
 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Deze gegevens zeggen iets over een natuurlijk persoon. Het zijn gegevens die betrekking hebben op uw identiteit, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer, maar ook uw IP-adres. Persoonsgegevens omvatten dus dit soort gegevens, maar ook profielfoto’s, persoonlijke voorkeuren en financiële gegevens.

Onderaan deze pagina, in bijlage 1, vindt u de categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken.

Ook cookies behoren tot de persoonsgegevens. Wat cookies zijn, waarom wij deze gebruiken en hoe wij ermee omgaan, kunt u lezen in onze Cookieverklaring.

 1. Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze?

Bij HderH staat de klant altijd centraal. Dat vinden we logisch. Wij willen voor u de ideale woning, koper of huurder vinden en daarvoor moeten wij met u in contact komen en met u communiceren. Dat helpt ons om u precies te leveren wat u wilt.

Wij verzamelen of ontvangen uw gegevens via onze websites, formulieren, opdrachten, maar ook via social media.

U verstrekt ons uw gegevens als u een inschrijfformulier aanmaakt of als u zich aanmeldt voor het ontvangen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven of de nieuwste woningen. Door te browsen op onze websites kunnen wij cookies verzamelen die essentieel zijn voor het goed functioneren en beveiligen van onze apps en websites.

Wij verwerken persoonsgegevens om de overeenkomst met u na te (kunnen) leven. Zo kunnen wij uw opdracht beheren en u van relevante informatie voorzien. Als u dat wilt, ontvangt u van ons regelmatig marketingberichten, al dan niet via nieuwsbrieven. Wij meten uw tevredenheid en zoeken oplossingen als u niet (helemaal) tevreden bent. Ten behoeve van onze productontwikkeling houden wij statistieken bij. Dat helpt ons om de relatie met u te bestendigen alsook nieuwe klanten te werven. Het analyseren en onderzoeken van persoonsgegevens is nodig voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten; kortom, om u (nog) beter van dienst te zijn.

Via onze analyses kunnen wij met behulp van geautomatiseerde profileringstechnieken u informeren over producten en activiteiten die afgestemd zijn op uw persoonlijke interesse en behoefte.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de interne bedrijfsvoering noodzakelijk is. Met deze derde partijen hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten die ons ervan verzekert dat deze derde partijen dezelfde strenge privacy-standaarden hanteren als wij.

Uw persoonsgegevens worden door ons nooit ter verkoop aangeboden.

 1. Waar slaan wij uw gegevens op?

Mede ten behoeve van uw persoonsgegevens zorgen wij voor een veilige en integere bedrijfsvoering. Indien medewerkers die de persoonsgegevens verwerken zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden en van daaruit voor ons of voor onze serviceproviders werk verrichten, hebben wij ook met hun een verwerkersovereenkomst afgesloten. Bij hen zijn uw gegevens daarom net zo veilig als bij ons.

Omdat het verzenden van informatie via internet nu eenmaal niet volledig beveiligd is, kunnen wij en de derden met wie wij samenwerken de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke verzending blijft daarom voor uw eigen risico.

Af en toe bevatten onze websites en apps links naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites volgt, besef dan dat deze websites hun eigen privacy-beleid hanteren en dat wij daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid.

 1. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens in ons bezit hebben. Dat is om te voldoen aan uw wensen en behoeften of om onze wettelijke verplichtingen na te leven. Zodra wij uw gegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen verwijderd of geanonimiseerd waardoor uw identiteit daaraan niet langer kan worden ontleend.

Wij bewaren persoonsgegevens met betrekking tot een klant zeven jaar na de beëindiging van de relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten met wie nog geen contact is geweest, worden zes maanden na verzameling bewaard. Persoonsgegevens van potentiële klanten die hebben aangegeven contact met ons te willen hebben, worden twee jaar bewaard.

 1. Wat zijn uw privacy-rechten?

Wij vinden het belangrijk dat u controle heeft over uw persoonsgegevens. U kunt deze controle uitoefenen via de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op correctie
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht om bezwaar te maken tegen marketing en profilering
 • Recht op het intrekken van uw toestemming
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht om cookies uit te schakelen
 • Recht om te klagen
 1. Wijzigingen

Dit Privacy Statement dateert van 24 mei 2018. Elke wijziging of aanvulling van het Privacy Statement wordt direct openbaar gemaakt.

 1. Bijlage 1: Categorieën van persoonsgegevens

Hieronder staan de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. In dit Privacy Statement is uitgelegd waarvoor we deze persoonsgegevens mogelijk kunnen verwerken en op basis waarvan.

Categorie persoonsgegevens Voorbeeld
Persoonlijke identificatiegegevens Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, e-mail, handtekening, gebruikersnaam (in sociale media), klantnummer, rekeningnummer
Persoonlijke kenmerken Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, persoonlijke interesses, gezinssamenstelling, relaties
Elektronische identificatiegegevens IP- adres, cookies
Communicatiegegevens Vastleggingen vanuit face-to-face-contacten, contacten via telefoon, e-mail, app, brief, vastleggingen van gesprekken over producten en diensten, vastleggingen van klachten en vragen
Financiële gegevens Inkomen, vermogen, bankrekening, betaalgedrag
Gegevens over producten en diensten Afgenomen producten en diensten, interesses in producten en diensten
Bijzondere persoonsgegevens Gegevens genoemd in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Overige persoonsgegevens User-id en wachtwoord, burgerservicenummer, rijksregisternummer
 1. Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en / of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden. Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. HderH behoudt zich het recht voor om zelfstandig, of in opdracht van opdrachtgevers, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren. HderH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is HderH aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie. HderH streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

 1. Hyperlinks

Op deze door HderH uitgegeven website kunt u een aantal links aantreffen naar andere websites. HderH kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die u bij deze partners achterlaat. Lees voor de wijze waarop onze partner met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website waarnaar verwezen wordt. Deze website kan koppelingen bevatten die naar websites die door andere partijen dan HderH worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt of vormen een onderdeel van een betalende reclamecampagne. HderH heeft geen zeggenschap over de websites van deze partners en is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Er bestaan daarnaast websites die naar deze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan HderH geëxploiteerd. HderH wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

 1. Voorwaarden

Door gebruik van deze website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en deze Privacy Statement. Indien u hiermee niet akkoord bent, stopt u dan onmiddellijk met het gebruik van deze website. Bij het continueren van het gebruik van deze website conformeert u zich aan de Algemene Voorwaarden en deze Privacy Statement.

 • Uitgebreid zoeken

  UItgebreide zoekopties
 • statcounter

  web
counter