click to enable zoom
Kaart laden
Niets gevonden... probeer het opnieuw met andere zoekwaarden.
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain Mijn locatie d Terug Volgende
Woningen zoeken
UItgebreide zoekopties
Wij vonden 0 resultaten. Wil je het resultaat bekijken?
Woningen zoeken
UItgebreide zoekopties
wij vonden 0 results
Jouw zoekresultaat

Voorwaarden

Verhuurders
Dienstverlening: HderH treed op als intermediair van huurder en verhuurder om binnen haar machte te zorgen voor een zo goed mogelijke overeenkomst tussen partijen. HderH stapt na ondertekening van het huurcontract uit deze functie.

Kosten: De bemiddelingskosten voor huurwoningen worden vanuit overheidswege betaald door de verhuurder. Ook als de huurder via de verhuurder zelf komt rekent HderH de maandelijkse bemiddelingskosten. HderH heeft immers kosten gemaakt en kan tevens de begeleiding en screening van de zelf aangebrachte huurder verzorgen, alsmede eventueel zorg dragen voor het huurcontract en de aanvangsinspectie.
Huurders betalen enkel een bijdrage voor services die in het belang zijn van de huurder.

Bijkomende kosten: HderH is gerechtigd om aan verhuurder bijkomende kosten ad. 75 euro excl. btw in rekening te brengen indien verhuurder zich niet aan de afspraken voor de dienstverlening of de voorwaarden uit het huurcontract houdt. Voor eindinspecties rekent HderH een vast bedrag van 175 euro excl. btw.

Betaling: Per kwartaal sturen wij een factuur voor de verhuurde maanden. Bij meer dan 2 verhuurwoningen sturen wij maandelijks een factuur naar de verhuurder.

Geen risico: Indien een huurder de huurwoning eerder verlaat dan gepland, dan is het risico van minder bemiddelingskosten ontvangen voor HderH. HderH zal vervolgens z.s.m. een nieuwe huurder zoeken. Dit vinden wij een eerlijker systeem dan direct hoge bemiddelingskosten te rekenen. Indien de verhuurder toch liever geen maandelijkse bemiddelingskosten wil betalen, dan kan hier in overleg van afgeweken worden. De verhuurder betaald dan wel direct een hoger bedrag aan bemiddelingskosten. Het risico is dan voor de verhuurder als de huurder de huur eerder opzegt of moet beëindigen.

Verantwoordelijkheid: Huurder en verhuurder blijven te aller tijde zelf hoofdelijk verantwoordelijk voor de afspraken die zij, met of zonder tussenkomst van HderH, met elkaar maken.

Huurders
Kosten: De bemiddelingskosten worden betaald door de verhuurder. Huurders betalen alleen een vaste bijdrage als ze een huurwoning huren. Deze is bijvoorbeeld voor administratie, screening, naamplaatje, contract, informatie en extra services m.b.t. de huurder. Indien op het inschrijfformulier de vraag ‘op welke huurwoning reageer je’ niet wordt ingevuld, of de woning is niet meer beschikbaar, dan geef je middels het insturen van het formulier een zoekopdracht aan HderH makelaars om voor jou een passende woning te vinden. In beide gevallen wordt de vaste bijdrage ad. 295,- incl. BTW bij huurder in rekening gebracht, wanneer woonruimte via of bij de verhuurrelatie van HderH wordt gehuurd. Betaling dient vooraf of gelijktijdig met het tekenen van de huurovereenkomst te geschieden.

Bijkomende kosten: HderH is gerechtigd om aan huurder bijkomende kosten ad. 75 euro excl. btw in rekening te brengen indien huurder zich niet aan de afspraken voor de dienstverlening of de voorwaarden uit het huurcontract houdt en HderH hierdoor dient op te treden om eventuele schade te voorkomen aan het gehuurde, HderH of verhuurder.

Annulering: Bij het annuleren door de kandidaat-huurder na zijn/haar mondeling of schriftelijk akkoord voor het huren van woonruimte, rekent HderH 250,- incl. BTW.
Indien verhuurder of HderH de verhuur niet accepteert, doordat de kandidaat-huurder foutieve informatie of stukken zoals inkomensgegevens opgeeft rekent HderH tevens 250,- incl. BTW aan onkostenvergoeding en reservering.

Betaling: Zodra de kandidaat-huurder de woning wil reserveren, dient borg te worden betaald. Pas na ontvangst van de borg kan HderH de woning bij verhuurder laten reserveren.
Huur en eventuele bijkomende kosten zoals voorschot of parkkosten, dienen voor de eerste huurperiode betaald te zijn.

Geen risico: Tenzij onderling anders is afgesproken, ontvangt HderH de eerste betaling van de huurder en bewaard deze ook voor de huurder, alsmede als borgstelling voor de verhuurder, totdat het huurcontract getekend is. De huurder is daarbij gewaarborgd dat zijn/haar betaling pas overgemaakt wordt als de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden.

Screening: De overlegde kopie identiteit en inkomen worden door ons gescreend. Onze bevinding en eventuele kopieën worden doorgegeven aan de verhuurder. Dit vanwege de screening zelf en tevens om de huurder zo goed mogelijk te presenteren. Vanuit privacyoverwegingen worden jouw persoonlijke documenten uit ons systeem verwijderd.

Recreatiewoningen: In de meeste gevallen is bewoning van een recreatiewoning en derhalve inschrijving bij de gemeente op een recreatief adres, niet toegestaan. Waar dit wel mogelijk is wordt dit altijd schriftelijk bevestigd.

Verantwoordelijkheid: Huurder en verhuurder blijven te aller tijde zelf hoofdelijk verantwoordelijk voor de afspraken die zij, met of zonder tussenkomst van HderH, met elkaar maken.

Algemeen
Privacy: HderH gaat met veel zorg om met persoonlijke gegevens. Lees voor meer informatie onze Privacy Policy. De link vind je onderaan deze webpagina.

  • Uitgebreid zoeken

    UItgebreide zoekopties
  • statcounter

    web
counter