Jouw zoekresultaat

Informatie voor huurders

Startkosten bij huur

Houd rekening met de volgende kosten bij het huren van een woning:
– eerste huur
– borg, meestal 1 maandhuur
– eventuele servicekosten, zoals parkkosten bij recreatie of schoonmaakkosten bij appartementen
– voorschot gas/water/licht
– eventuele kosten makelaar

Screening

Je wordt o.a. gescreend op identiteit en inkomsten. Zorg dus dat alle documenten geldig zijn en de originelen voorhanden ter inzage bij het tekenen van de huurovereenkomst.

Aanvangs- en eindinspectie

Als wij deze inspectie verrichten betekent dit dat we de technische staat, inboedel en meterstanden beschrijven. Zaken die afwijkend zijn dan regulier worden vooral genoteerd. Het doen van deze inspectie is vooral belangrijk vanwege het feit dat je de woning aan het einde van het huurtraject, in de staat als bij huuraanvang, dient op te leveren. Uitzondering hierop zijn schriftelijk overeengekomen wijzigingen en normale gebruikersslijtage. Je zult begrijpen dat wanneer er niets of weinig beschreven staat, het opleveren geschiedt op basis van vertrouwen en later een meningsverschil relatief makkelijk kan ontstaan. De inspectie is een momentopname, het kan daardoor zijn dat er iets over het hoofd gezien wordt. We raden dan ook altijd aan om een mankement of schade die je de eerste dagen tijdens het gebruik van de woning opmerkt, te fotograferen en schriftelijk kenbaar te maken bij de verhuurder.

Onderhoud

Wie de kosten voor onderhoudswerkzaamheden betaald is in Nederland wettelijk geregeld. Het uitgangspunt is dat al het groot onderhoud voor rekening van de verhuurder is en al het klein onderhoud voor rekening van de huurder is. Groot onderhoud omvat zaken als het repareren van daken, het vervangen van de keuken of het buitenschilderwerk. Klein onderhoud is bijvoorbeeld het bijvullen van de cv-ketel, het aandraaien van schroeven van scharnieren, het vervangen van een lichtpeertje of een kraanleertje of het schoonmaken van dakgoten. Als huurder dien je te zorgen dat de woning in nette staat blijft door het regelmatig uitvoeren van klein onderhoud en kleine herstellingen. Wanneer een via ons gehuurde woning reparaties of groot onderhoud nodig heeft, meld je dit in eerste instantie altijd bij de verhuurder. Doe dit altijd zo snel mogelijk, anders kan je verantwoordelijk gesteld worden. Kom je er niet uit met de verhuurder of reageert hij niet? Meld dit dan z.s.m. bij ons kantoor, dan kijken wij of we hierin iets kunnen betekenen.

Beëindigen huurovereenkomst

Zowel jij als de verhuurder moet zich houden aan de opzegtermijn zoals die in de huurovereenkomst staat vermeld. De opzegtermijn heeft een wettelijk termijn van minimum van één en een maximum van drie maanden. Wanneer je wilt opzeggen dan moet je dit schriftelijk en per aangetekende brief worden gedaan. Als de huur voor een vaste periode is aangegaan, kan je de huur pas beëindigen als die periode is verstreken.
Beëindigen met wederzijds goedbevinden
Een huurovereenkomst kan voortijdig worden beëindigd met instemming van de verhuurder. Dit staat juridisch bekend als wederzijds goedbevinden.
Ontbinding huurovereenkomst
Het ontbinden van een huurovereenkomst is mogelijk bij wanprestatie van de huurder. Dit is het geval als de huurder bijvoorbeeld de huur niet betaalt of overlast veroorzaakt voor zijn medebewoners of voor de verhuurder. De huurder kan de huurovereenkomst ontbinden als de verhuurder bijvoorbeeld nalaat om groot onderhoud te verrichten waardoor het gebruik van de woning niet meer (goed) mogelijk is.

Tips

– Je mag er vanuit gaan dat je vertrouwd huurt via een makelaar. Ga je toch alleen op pad? Betaal dan nooit huur of borg vooraf als je de woning niet eens van binnen hebt gezien. Ga ook altijd goed na of de verhuurder de eigenaar of gemachtigde is.
– Controleer altijd of de meterstanden goed zijn genoteerd!
– Wist je dat ook tijdelijke huurovereenkomsten opgezegd moeten worden?
– Zeg een huurovereenkomst altijd schriftelijk op en vraag om een bevestiging om misverstanden te voorkomen.
Verhuistips lees je hier

Heldere afspraken
  • Uitgebreid zoeken

    UItgebreide zoekopties
  • statcounter

    web
counter